eventi

06.06.2022 - 12.06.2022

5VIE Design Week 2022

04.09.2021 - 27.10.2021

Design Week 2021

12.04.2021 - 18.04.2021

5VIE D'N'A 2021

08.06.2022 - 08.06.2022

5VIE Day - openhouse

04.02.2022 - 25.03.2022

Materia Celeste

13.04.2021 - 16.04.2021

D‘N’A Forum

16.12.2022 - 18.12.2022

Natale in 5VIE

08.06.2022 - 08.06.2022

Design Pride 2022

17.06.2021 - 17.06.2021

GALLERIE APERTE 2021

06.09.2021 - 06.09.2021

NoPlà o NewPlà - Future Matters

15.04.2021 - 15.04.2021

TEC Turismo è Cultura